Quy trình thi công chống thấm màng PVC Sika Sarnafil G410/Felt

Trần Đức Tiến 12/10/2019

BƯỚC 1 :

- Vệ sinh chuẩn bị mặt bằng

BƯỚC 2 :

- Quét keo kết dính và tiến hành dán màng PVC Sika Sarnafil G410

BƯỚC 3 :

- Dùng máy hàn nhiệt hàn nối các bên chồng mí của màng chống thấm

BƯỚC 4 :

- Nghiệm thu và bàn giao công tác thi công chống thấm màng PVC Sika Sarnafil G410/Felt

Share :

Viết bình luận của bạn