Phụ gia chống thấm KOVA

KOVA CT-14  – Chống thấm 2 thành phần KOVA
KOVA CT-11B  – Phụ gia chống thấm KOVA
Phụ gia chống thấm CT-05
KOVA CT-11A Plus Tường – KOVA Chống thấm tường
Kova CT-11A Plus Sàn – Kova Chống thấm sàn