Lưới thủy tinh chống thấm

Lưới thủy tinh 3*3 70G/M2 – 50M
Lưới thủy tinh  3*3 (140G/M2 – 50M)