Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Hotline 0902429131

Báo giá Sika

Bảng báo giá Sika năm 2018

Bảng báo giá Sika năm 2018

Trần Đức Tiến 19/02/2018

Bảng báo giá các sản phẩm Sika năm 2018
Chống thấm Sika

Chống thấm Sika

Admin 29/12/2016

Danh mục các sản phẩm chống thấm Sika
Bảng báo giá Sika năm 2016

Bảng báo giá Sika năm 2016

Admin 29/12/2016

Báo giá sika năm 2016
Bảng báo giá bán lẻ Sika năm 2016

Bảng báo giá bán lẻ Sika năm 2016

Admin 29/12/2016

 Bảng báo giá bán lẻ Sika năm 2016 STT SẢN PHẨM ĐVT ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÍNH NĂNG ĐƠN GIÁ A PHỤ GIA BÊ TÔNG 1 Sikament 2000 AT - 5L Lít 0.8 - 1.2 lít / 100 kg  xi măng      Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông,tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha)             18,500 2 Sikament 2000 AT - 25L             18,400 3 Sikament 2000 AT - 200L             17,800 4 Sikament R4 - 5L Lít 0.8 - 1.2 lít / 100 kg  xi măng      Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông,tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha)             18,900 5 Sikament R4 - 25L             18,600 6 Sikament R4 - 200L             17,900 7 Sikament R7N - 5L Lít 0.25 - 1.2 lít /...
Bảng báo giá Sika

Bảng báo giá Sika

Admin 29/12/2016

Báo giá Sika năm 2015