Vải thủy tinh - Vải sợi thủy tinh

Vải thủy tinh 2*2 80G/M2
Vải thủy tinh 2*2 180G/M2