MAPEPROOF TA

Thương hiệu : |

Liên hệ

MAPEPROOF TA

là màng chống thấm khò nóng gốc bitum APP cải tiến

 

Sản phẩm liên quan

PLANISEAL 288  - Chống thấm hai thành phần
Mapei K11 High Flexible Waterproofing Coating
Mapelastic - Chống thành hai phần